Sense Renaissance'ın anlamı; İngilizcede "duyular", "hisler" anlamına gelen Sense; ve Fransızca'da "Yeniden Doğmak" anlamına gelen Renaissance…