Et ve Balık Kurumu; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Bursa`da 45-50 civarında franchising sistemi ile mağaza bayiliği verecek. Halen satışlarının yüzde 85`ini resmi kurumlara yapan EBK, böylece halka doğrudan satılacak ürün miktarını artıracak ve piyasada fiyatların dengelenmesinde önemli rol üstlenebilecek.

Franchise başvuruları Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacak. Başvuru için bir süre verilmezken, uygun görülen firmalarla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Franchising sözleşmesi imzalanacak bayiler arasında en az 2 bin metre mesafe olması gerekiyor.

Sözleşme imzalayan bayiler, EBK markalı ürünleri satacak. Bayiler, sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için belirlenen ödeme vadesi süresince alacağı ürünlerin toplam tutarının yüzde 20 fazlası kadar teminat verecek. Bayilere verilen ürünler için limitine bakılmaksızın KDV hariç olmak üzere kurum satış fiyatından yüzde 8-10 arasında iskonto uygulanacak.

Bayilik için başvuracak isteklilerin mağazasının, tüketici nüfusun gıda maddesi alışverişinin yoğun olduğu bir mahalde veya yakınında bulunması, müşterilerin kolay görüp ulaşabileceği bir cepheye sahip olması, çevresinde müşterilerin hoşuna gitmeyecek özellikteki mekanların bulunmaması, müşteri araçlarının park etmesine uygun park yeri bulunması, teslimat yapacak araçların yanaşabileceği ve manevra yapabileceği bir konuma sahip olması ve başka bir EBK bayisine en az 2 bin metre mesafede bulunması gerekiyor.

Şartnameye göre, mağazanın brüt alanı en az 80 metrekare, müşteri bekleme ve hareket alanı en az 20 metrekare, soğuk depo alanı en az 16 metrekare olacak. Mağazada bulunması gereken asgari teknik-hijyenik şartlar ile makina-ekipman donanımı da şartnamede yer alıyor.

Bayilik için başvuran kişi veya kişilerin geçmişte franchisor ile bir ihtilafının, vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu ile karşılıksız çek ve protestolu senet kaydının bulunmaması gerekiyor.

Et ve Balık Kurumu;İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Bursa`da 50 civarında bayilik vermeyi planlıyor. Bu bayiliklerin de Temmuz`da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Geçen yıl 14 bin 990 ton kırmızı et, 6 bin ton beyaz et olmak üzere toplam 20 bin ton et üreten EBK, bunun yüzde 85`ini, büyük bölümü askeri kurumlar olmak üzere kamu kurumlarına satmıştı. EBK`nın halen 4`ü Ankara, 5`i de kombinalar bünyesinde olmak üzere toplam 9 mağazası bulunuyor.

Bayilik için başvuracak firmalarda, Adapazarı ve Bursa bayilikleri için 40 bin lira, Ankara için 50 bin lira, İstanbul için de 60 bin lira asgari sermaye aranıyor.

Franchise Almak İçin Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2011-04
Başvurular, 50 TL. karşılığında alınacak dosya ile Genel Müdürlüğe yapılacaktır.

ADRES       :

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.

1370. Sk. No:10 Balgat/ANKARA

www.ebk.gov.tr